Nộp Đồ Án Tốt Nghiệp 12/2019

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp đợt 12/2019 tại đây

Khoa CNTT thông báo cho sinh viên bảo vệ xong đợt 12/2019 thực hiện sửa đổi lại báo cáo, chương trình theo góp ý của hội đồng và nộp lại đồ án tại địa chỉ: elearning.cit.udn.vn với yêu cầu như sau:

1. Tên file nén được đặt tên:

- Hội-đồng(khôngdấu)-MãSv-tênSV(khôngdấu).zip

Ví dụ: HD2-171C900007-NguyenThiHoangDieu.zip

2. Nội dung đồ án:

- Báo cáo toàn văn (.doc, docx)

- slide thuyết trình (pdf)

- mã nguồn (folder chứa mã nguồn)

- CSDL (.sql)

3. Thời hạn cập nhật theo góp ý của hội đồng

26/12/2019

Sau thời hạn trên, sinh viên không thực hiện nộp đồ án theo yêu cầu sẽ bị huỷ kết quả bảo vệ ngày 19/12/2019

Khoa CNTT

CIT

    Các khoá học hiện có